הפטנט

ביקורת

​ניתן לרכוש את הספרים במרבית חנויות הספרים ברחבי הארץ.
ניתן להזמין באופן ישיר בטלפון 03-6426283 או בפקס 03-4611152
כמו כן ניתן לשלוח דוא"ל ל-brezniak@gmail.com